Han Viet - Renewable Asset Management 2020

Han Viet - Renewable Asset Management 2020

Han Viet - Renewable Asset Management 2020

Han Viet - Renewable Asset Management 2020

Tự hào là một trong những nhà phân phối thiết bị điện năng lượng mặt trời đại diện cho Solplanet, Aiswei tham dự sự kiện “Quản lý Năng lượng Tái tạo Việt Nam 2020 “ Ngày 15-16/10/2020.

RAMV2020 là sự kiện về các mô hình kinh doanh năng lượng có thể tái tạo đầy triển vọng và hoạt động thành công ở Việt Nam cũng như trên toàn ASEAN. Nhằm tạo điều kiện cho công nghệ mới cũng như tối ưu hóa hết các nguồn năng lượng tái tạo được của Việt Nam.

TGĐ Trịnh Thị Thoan tại sự kiện Renewable Asset Management VietNam 2020

Với hàng trăm người tham dự tầm cỡ, sự kiện trình bày những diễn biến mới nhất trên thị trường năng lượng mặt trời Việt Nam, bao gồm tác động của các phát triển chính sách mới, chiến lược quản lý tài sản, năng lượng mặt trời trên mái nhà của C&I Foxconn và các vấn đề quan trọng khác.

Tại sự kiện, Ban lãnh đạo CTY Hàn Việt TLC đã gặp gỡ và giao lưu với các đối tác để trao đổi, thảo luận về các vấn đề dã phát sinh và sẽ phát sinh trong quá trình hợp tác lâu dài của các bên.

 

 

 

Hàn Việt TLC 16/10/2020.


phone